Zaloguj się do swojego konta w Planoidzie, podając symbol w linku, login oraz hasło.
.planoid.pl

Dla kogo

Grupa docelowa:

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Osoby fizyczne
 • Stowarzyszenia i fundacje
 • Izby gospodarcze
 • Jednostki naukowo-badawcze
 • Klastry i powiązania kooperacyjne
 • Inkubatory Przedsiębiorczości

Branże

 • doradztwo i konsulting
 • szkolenia
 • marketing
 • produkcja
 • informatyka
 • rachunkowość i księgowość
 • usługi prawne
 • i wiele innych

Jeśli to czytasz, to PLANOID jest właśnie dla Ciebie!

Poszukujesz narzędzia które wspierać będzie realizację projektów realizowanych przez Ciebie prywatnie, na zlecenie, w ramach firmy lub instytucji. Narzędzia, dzięki któremu:

 • lepiej zaplanujesz zadania, dzieląc je na pakiety i etapy;
 • przydzielisz je współpracownikom, określając termin rozpoczęcia i zakończenia;
 • zgromadzisz wszystkie istotne informacje (dokumenty, pliki, komentarze) w jednym miejscu,
 • zarejestrujesz czas poświęcany na realizację poszczególnych zadań;
 • zarejestrujesz koszty i przychody związane z realizacją projektu;
 • kontrolował będziesz budżet projektu oraz monitorował jego rentowność.
Szczególnie polecamy PLANOID:

 • osobom, firmom i instytucjom realizującym projekty produkcyjne, badawczo-rozwojowe, usługowe czy szkoleniowe na wewnętrznie lub na zlecenie klientów zewnętrznych - PLANOID umożliwia zaangażowanie Klienta w proces realizacji projektu (poprzez zarejestrowanie go w systemie) co zwiększy jego możliwość monitorowania postępów prac, komentowania realizowanych zadań czy opracowanych dokumentów. Zwiększy to jego zadowolenie z efektów prac, poprzez pełniejsze dostosowanie produktów do jego wymagań.
 • firmom i instytucjom realizującym projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych, w tym funduszy strukturalnych - dzięki PLANOID będziesz mógł na bieżąco monitorować postępy prac, rejestrować czas pracy osób zaangażowanych w projekt, koszty kwalifikowane i niekwalifikowane itp. Opracowanie raportów, wniosków o płatność, udokumentowanie czasu pracy czy realizacji wskaźników produktu i rezultatu będzie łatwiejsze niż dotąd.
 • firmom i instytucjom realizującym projekty partnerskie lub koordynującym sieci współpracy np. klastry, powiązania kooperacyjne itp. - realizacja projektów we współpracy z wieloma instytucjami posiadającymi odmienne narzędzia i style pracy jest zadaniem trudnym. W PLANOID każdy partner otrzymywał będzie na bieżąco informacje dotyczące projektu, będzie wiedział gdzie szukać informacji, dotrze do niezbędnych dokumentów czy skomentuje realizowane właśnie zadanie.

Zarządzanie projektami

Planoid jest narzędziem, dzięki któremu będziesz sprawniej planował, realizował, monitorował i oceniał skuteczność realizowanych projektów. Szybko przekonasz się, że korzystanie ze wsparcia Planoida w istotny sposób obniży koszty operacyjne, podniesie efektywność realizowanych zadań i zwiększy zadowolenie twoich pracowników i Klientów.

Praca zespołowa

Zadania realizowane są szybciej i lepiej, jeśli zespół efektywnie ze sobą współpracuje. Planoid wspiera te procesy oferując funkcjonalności podnoszące efektywność pracy zespołu projektowego.

Oszczędność czasu

Planoid posiada szereg narzędzi, dzięki którym zaoszczędzisz swój czas. Wszystkie informacje związane z projektem w jednym miejscu, łatwość tworzenia zadań, prowadzenia dyskusji i wiele, wiele więcej.
Planoid.pl 2010 Innpuls
Realizacja  
Ideo
DOTACJE NA INNOWACJE - FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"
www.poig.gov.pl www.innpuls.pl http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_pl.html