Zaloguj się do swojego konta w Planoidzie, podając symbol w linku, login oraz hasło.
.planoid.pl

O planoidzie

System zbudowany jest modułowo. Użytkownik może poruszać się i korzystać z wielu funkcjonalności następujących modułów:


Kokpit

Widok główny, na którym zebrane są najważniejsze informacje dotyczące realizowanych projektów oraz umożliwia dodawanie i edycję elementów.

Pilne – zadania z najbliższym terminem realizacji oraz zadania opóźnione – których termin realizacji minął.

Ostatnie zmiany – zestawienie modyfikacji wprowadzonych w ostatnich dniach (ilu?), z widoczną nazwą projektu, osoby która wprowadziła zmiany oraz elementu, którego dotyczyła zmiana.

Moje konto - umożliwia także podgląd szczegółów dotyczących parametrów wykupionego abonamentu, w tym daty założenia oraz wygaśnięcia, liczby zarejestrowanych użytkowników, aktywnych projektów oraz zajmowanego miejsca na dysku.

Online – bloczek wyświetla użytkowników, którzy w tym momencie korzystają z aplikacji, z krótkimi wiadomościami na temat tego czym obecnie zajmują się.

Moje projekty – lista projektów którymi dany użytkownik kieruje oraz tych, w których należy do zespołu projektowego.

Duplikuj projekt Po przejściu do konkretnego PROJEKTU, widok KOKPITU filtruje dane dotyczące wyłącznie wybranego PROJEKTU.

Pojawia się dodatkowe menu, z modułami ZADANIA, DOKUMENTY, FORUM, CZAS, BUDŻET, ZESPÓŁ. pokrywającymi główne funkcjonalności systemu.

Zarządzanie projektami

Planoid jest narzędziem, dzięki któremu będziesz sprawniej planował, realizował, monitorował i oceniał skuteczność realizowanych projektów. Szybko przekonasz się, że korzystanie ze wsparcia Planoida w istotny sposób obniży koszty operacyjne, podniesie efektywność realizowanych zadań i zwiększy zadowolenie twoich pracowników i Klientów.

Praca zespołowa

Zadania realizowane są szybciej i lepiej, jeśli zespół efektywnie ze sobą współpracuje. Planoid wspiera te procesy oferując funkcjonalności podnoszące efektywność pracy zespołu projektowego.

Oszczędność czasu

Planoid posiada szereg narzędzi, dzięki którym zaoszczędzisz swój czas. Wszystkie informacje związane z projektem w jednym miejscu, łatwość tworzenia zadań, prowadzenia dyskusji i wiele, wiele więcej.
Planoid.pl 2010 Innpuls
Realizacja  
Ideo
DOTACJE NA INNOWACJE - FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"
www.poig.gov.pl www.innpuls.pl http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_pl.html