Zaloguj się do swojego konta w Planoidzie, podając symbol w linku, login oraz hasło.
.planoid.pl

O planoidzie

System zbudowany jest modułowo. Użytkownik może poruszać się i korzystać z wielu funkcjonalności następujących modułów:


O planoidzie - Czas

Rejestracja czasu

PLANOID umożliwia rejestrowanie czasu pracy poświęconego na realizację poszczególnych zadań w projekcie. W module można wprowadzać czas wybierając datę, zadanie i wpisując wartość godzinową w formacie dziesiętnym (np. wpis 2,5 traktowany będzie jako 2 godziny 30 minut). Należy także określić czy czas poświęcony na realizację zadania miał charakter bezpośredni czy pośredni.

W module można także przeglądnąć listę własnych wpisów oraz podsumowanie dla projektu, poszczególnych członków zespołu oraz poszczególnych zadań.

Czas w uproszczony sposób można wprowadzać także z modułu zadania, klikając ikonkę Czas

Zarządzanie projektami

Planoid jest narzędziem, dzięki któremu będziesz sprawniej planował, realizował, monitorował i oceniał skuteczność realizowanych projektów. Szybko przekonasz się, że korzystanie ze wsparcia Planoida w istotny sposób obniży koszty operacyjne, podniesie efektywność realizowanych zadań i zwiększy zadowolenie twoich pracowników i Klientów.

Praca zespołowa

Zadania realizowane są szybciej i lepiej, jeśli zespół efektywnie ze sobą współpracuje. Planoid wspiera te procesy oferując funkcjonalności podnoszące efektywność pracy zespołu projektowego.

Oszczędność czasu

Planoid posiada szereg narzędzi, dzięki którym zaoszczędzisz swój czas. Wszystkie informacje związane z projektem w jednym miejscu, łatwość tworzenia zadań, prowadzenia dyskusji i wiele, wiele więcej.
Planoid.pl 2010 Innpuls
Realizacja  
Ideo
DOTACJE NA INNOWACJE - FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"
www.poig.gov.pl www.innpuls.pl http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_pl.html